top of page

Stichting
Desert Rose

Hulp aan Holocaust overlevenden

Het werk van de stichting concentreert zich rondom 
Russisch sprekende Joden, afkomstig uit Oekraïne en aangrenzende gebieden.

Over de Stichting

Visie 

  • Zoals een Desert Rose opleeft als hij water krijgt willen wij de overlevenden die wij ontmoeten doen opleven.

  • Ook willen wij erkenning geven aan het lijden dat hen is overkomen.

 

 

Doel

  • Hulp bieden aan Joden die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben doorgemaakt. 

  • Werken aan bewustwording van wat er in Oekraïne en aangrenzende gebieden is gebeurd.

Schermafbeelding 2019-01-25 om 10.28.57.

Desert Rose

Een Desert Rose is een woestijnplant die wanneer hij geen water meer krijgt tot een dorre bol wordt. Meegenomen door de wind kan hij op plaatsen terechtkomen waar water is en komt deze dood-uitziende bol weer tot leven.  Dit is treffend voorbeeld voor het Joodse volk dat door vervolging steeds weer verder moest trekken maar altijd weer tot groei en bloei kwam. De stichting wil als water zijn door  overlevenden op te zoeken, naar hen te luisteren en hen waar mogelijk te ondersteunen.

Geschiedenis

Stichting Desert Rose is in 2003 ontstaan uit een nalatenschap. Pas in 2008 is een definitief doel vastgesteld: Hulp aan Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Omdat de nalatenschap aan Cor Roos is toevertrouwd , doen hij en zijn vrouw Emmeline de uitvoering van het werk, bijgestaan door een bestuur. 

Motivatie 

De motivatie van de stichting ligt in de verbondenheid die zij voelen met het Joodse volk en de bewogenheid voor wat Joden hebben meegemaakt.  Bovendien geloven zij dat  Israël nog steeds Gods volk is zoals staat in  Jeremia 31: 35-36 :

“Dit zegt de HEER, die de zon heeft gemaakt tot een licht voor de dag, de maan en de sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten: Pas als deze orde ophoudt te bestaan – spreekt de HEER – bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd mijn volk.   

Doel, Logo en Visie

Activiteiten

Activiteiten

Israël

Bezoeken en ondersteuning

In Nof HaGalil (voorheen Nazareth-Ilit), wonen nog enkele honderden overlevenden die uit Russisch sprekende gebieden komen, meestal Oekraïne. Het overgrote gedeelte van het budget wordt op dit moment daar besteed  aan bekostiging van extra uren thuiszorg. 

 

Onze contactpersonen zijn zelf afkomstig uit Russisch sprekende gebieden en bekleden  belangrijke functies in het openbare leven van Nof HaGalil, zodat zij goed op de hoogte zijn van de plaatselijke situatie.

Tweemaal per jaar gaan Cor en Emmeline ernaar toe, bezoeken bekende en nieuwe mensen en bespreken daarna welke hulp er zou kunnen worden gegeven. Zodra de officiële aanvraag voor zorg door de overheid wordt erkend en gegeven, ondersteunt de stichting niet langer.

Wel blijven zij sommigen mensen bezoeken als zij een relatie met hen hebben opgebouwd. Om goede gesprekken te kunnen hebben, gaat er tijdens de reizen altijd een tolk mee uit Oekraïne.

Actueel Nieuws >>

Oekraïne

Boekpresentaties

Tweemaal per jaar rijdt Cor naar Oekraïne. In het midden ligt een grote provincie met als hoofdstad Vinnitsa. In dit gebied dat ongeveer zo groot is als 2/3 van Nederland, heeft hij inmiddels meer dan  250   scholen bezocht en daar  geschiedenisles gegeven over wat er met de Joden is gebeurd in de jaren 1941 – 1944. Hoewel studenten veel van geschiedenis afweten is verzwegen wat er met de Joden gebeurde. Hij deelt daar veel boeken uit (Geboren om te lijden?), zodat ze in hun families erover kunnen praten.

Hulp

Omdat hij goede contacten heeft met plaatselijke Joodse organisaties wordt hem vaak gevraagd om te helpen in schrijnende situaties. Er is veel armoede in Oekraïne.

Ook zorgt hij in samenwerking met stichting Nachamu Nachamu Ami voor transporten met kleding en andere hulpgoederen.

 

Graven en gedenktekens

Soms willen mensen in Israël graag dat hij gaat kijken bij het massagraf van familie of op zoek gaat naar namen. Ook zijn er tot nu toe 2 gedenktekens geplaatst op massagraven. In Oekraïne zijn honderden massagraven , De meesten zijn niet meer dan een heuvel in het bos zonder enig gedenkteken.

Actueel Nieuws >>

Nederland

Er is een vertelruimte gemaakt in de boerderij waar Cor en Emmeline wonen. Het zijn 4 kamers met schilderijen, foto's en ander beeldmateriaal.

Emmeline vertelt aan de hand hiervan wat de verbinding is van christenen met Israël en waarom het belangrijk is daarover na te denken. Dat kan in de vorm van een gezellige koffieochtend of middag. Ook andere tijden en mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Ook  het werk in Israël en Oekraïne heeft er een plaats in.

 

Cor weet veel over wat er in Oekraïne is gebeurd en heeft er inmiddels ook veel rondgereisd. Hij vertelt graag over de plaatsen en mensen en gebeurtenissen die er hebben plaats gevonden.

U kunt hem uitnodigen presentaties te geven op scholen of in andere groepen. 

Actueel Nieuws >>

Publicaties

Publicaties

Boek: Geboren om te lijden?

Onder leiding van Cor Roos is een boek samengesteld in samenwerking met een team vertaalsters uit Oekraïne en een goede fotograaf: Albert Jan ten Napel. 

Met dit boek, dat meer informatie geeft over de Holocaust in Oekraïne, is in 2009 begonnen. Bijna alle overlevenden die door de stichting worden bezocht en geholpen komen uit Oekraïne. Omdat er heel weinig bekend is over wat daar is gebeurd en het daardoor ook moeilijk is voor overlevenden om begrip en erkenning te krijgen zijn er mensen gevonden in Israël en Oekraïne die hun verhaal daarin vertellen. Het is een prachtig boek geworden met 33 verhalen, veel foto’s en achtergrondinformatie. Inmiddels is het in het Russisch, Engels en Nederlands beschikbaar. U kunt het bestellen maar ook verkrijgen in de vertelruimte of tijdens presentaties.

Het Nederlandse boek heet: Geboren om te lijden?  

ISBN nummer: 978-90-8897-062-7  

Uitgeverij Groen-Heereveen.

LDLL1436 (2).JPG
LDLL1436 (3).JPG
Levensverhalen

Levensverhalen

Financien

Financiën

Financiën

.... 

Giften

...

Financiën

  • Voor begroting 2022, jaarrekening 2021 en beleidsplan, klik hier

  • Het RSIN nummer van de stichting is: 814862639.  

Giften

Stichting Desert Rose is door de belastingdienst erkend als ANBI. Hierdoor zijn giften aan de stichting binnen de fiscale regels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en wordt er geen successierecht geheven wanneer u de stichting in uw testament gedenkt.

Uw giften of nalatenschap wordt hierdoor geheel gebruikt voor de hulp aan Holocaust-overlevenden.

Als u een periodieke gift wilt schenken, dan is het nodig om een door de belastingdienst opgestelde overeenkomst in te vullen en deze door u en de stichting te ondertekenen. Indien een dergelijke periodieke gift voldoet aan de gestelde voorwaarden is deze dan geheel aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Wanneer u een regelmatige gift overweegt, dan kunt u er voor kiezen om zelf (of samen met anderen) een Holocaust-overlevende te adopteren. U maakt dan een wezenlijk verschil mogelijk in zijn of haar  leefomstandigheden. U kunt hierover met ons contact opnemen.

Ook kunt u een gift geven voor een van de projecten.

 

Bankgegevens:

Stichting Desert Rose te Oosterwolde Gld.

Bankrekening nummer : 59.82.45.103 bij ABN AMRO

BIC: ABNANL2A

IBAN: NL08ABNA0598245103

...

Contact

Contact

Wil je betrokken zijn, een vraag stellen, je aanmelden voor de nieuwsbrief, of ons bezoeken, dan kun je per E-mail contact met ons opnemen

E-mail: corroos@stichtingdesertrose.org

of          emmelineroos@stichtingdesertrose.org

Bezoekadres:
Oostendorperwegje 3
8097 PP Oosterwolde

...

©2019 by Stichting Desert Rose.

bottom of page